Wouter Beke

Wouter Beke (°1974, Lommel,) is sinds 2010 partijvoorzitter van CD&V. Als partijvoorzitter zit hij op de eerste rij bij de grote politieke dossiers in Vlaanderen en België. Hij is tevens burgemeester van Leopoldsburg vanaf 2013. Voordien was hij o.a. schepen van huisvesting, stedenbouw, ruimtelijke ordening (2007 – 2012) en sociale zaken (2004-2006).  

Wouter Beke behaalde aan de KU Leuven in 1996 zijn licentiaat in de politieke wetenschappen. Na zijn studies is hij aan de Leuvense Universiteit zeven jaar verbonden geweest als onderzoeker. Tijdens zijn job als assistent aan de KU Leuven behaalde hij het diploma van de Gespecialiseerde Studie van het Sociaal Recht om uiteindelijk af te studeren als doctor in de Sociale Wetenschappen in 2004.

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden