26

Doorheen de bomen het bos nog zien: over woonloketten en energiehuizen

15u25

​Energiezuinig willen wonen is de dag vandaag een evidentie. De Vlaamse overheid ondersteunt die terechte ambitie met tal van maatregelen, premies en opdrachten, vanuit zowel het beleidsdomein Energie als het beleidsdomein Wonen. Mensen energiezuinig laten wonen is immers een ambitie van beide beleidsdomeinen. 

De burger weet echter vaak niet meer waar hij terecht kan. Zo zijn er energiehuizen en woonloketten, maar ook de energienetbeheerder voorziet premies. Waar moet die burger naartoe? Deze sessie gaat dieper in op de vraag hoe men lokaal de dienstverlening van het woonloket en de energiehuizen kan optimaliseren, zodat de burger de bomen door het bos ziet. Tegelijk denken we in deze sessie ook na over de meerwaarde die gecreëerd kan worden als 'wonen' en 'energie' samen bouwen aan een beleid gericht op energiezuinig wonen.

Spreker
Erwin De bruyn, Stebo vzw

agemeenlogo-1-sdg_voices_20170119_3.jpgVVSG is  een 'SDG voice 2018'.
Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:  Sustainable Development Goals_Dutch-07.jpgSustainable Development Goals_Dutch-11.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-13.jpgSustainable Development Goals_Dutch-16.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-17.jpg

 

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden