9

Van cité naar hippe city, met dezelfde inwoners

11u10

Klaas Meesters, projectcoördinator bij de stad Vilvoorde en Isolde Vandemoortele van Samenlevingsopbouw Vlaams Brabant laten je kennismaken met de manier waarop ze de oude arbeiderswijk 'Broek' tot een aangename en gemengde woonbuurt omvormen. Anders dan in voorgaande stadsvernieuwingsprojecten wordt niet uitgegaan van een tabula rasa, maar vertrekt de stad Vilvoorde vanuit de bestaande identiteit waarbij de oorspronkelijke bewoners  en een aantal bedrijven zoals Woestijnvis elk een gepaste plaats krijgen in het vernieuwde Broek. Om dit te realiseren werkt stad Vilvoorde samen met samenlevingsopbouw onder de noemer Zennelab.  Via stadsvernieuwing, co-creatieve participatie en samenlevingsopbouw wil Vilvoorde de Broek een nieuwe identiteit geven met betrokkenheid van huidige en toekomstige bewoners

De sessie focust op het proces -hoe pakt de gemeente dit aan, in samenwerking met de verschillende actoren- en geeft een blik op de zichtbare en onzichtbare effecten van de opwaardering. 

Sprekers:
Klaas Meesters, Vilvoorde
Isolde Vandemoortele, Samenlevingsopbouw

agemeenlogo-1-sdg_voices_20170119_3.jpgVVSG is  een 'SDG voice 2018'.
Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: Sustainable Development Goals_Dutch-11.jpgSustainable Development Goals_Dutch-16.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-17.jpg

 

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden