Steven Hoornaert

​​​Steven Hoornaert is co-coördinator van de cluster Ruimte & Leefomgeving bij de intercommunale Leiedal. De intercommunale Leiedal ondersteunt de dertien steden en gemeenten in de regio Kortrijk op diverse vlakken. Steven heeft 17 jaar ervaring als ruimtelijk planner en mobiliteitsdeskundige. Hij werkte ook als projectcoördinator van het strategisch project REKOVER, waarin de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de regio wordt gekoppeld aan een vernieuwd openbaar vervoersnetwerk. ​

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden