3

Waar gaan we straks wonen? Regionale dialoog schept duidelijkheid.

10u10

Een goede ruimtelijke ordening levert een bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen én maakt het dagelijks leven een stuk aangenamer. Het niet langer ontwikkelen van slecht gelegen bouwgronden is dan ook een moeilijke maar belangrijke uitdaging. Kuurne ging de uitdaging aan en gaf een woonuitbreidingsgebied een andere bestemming. Een bovenlokale visie vormde de basis hiervoor.

Sprekers
Nele Vandaele, Leiedal
Steven Hoornaert, Leiedal
Ann Messelier, schepen Kuurne

agemeenlogo-1-sdg_voices_20170119_3.jpgVVSG is  een 'SDG voice 2018'.
Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: Sustainable Development Goals_Dutch-11.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-13.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-17.jpg

 

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden