Peggy Totté

​​​Peggy Totté is architect-stedenbouwkundige en werkt als free-lance expert. Binnen Architectuurwijzer is zij projectleider 'Collectief Bouwen en Wonen' en verantwoordelijke voor de tentoonstelling 'At Home. Building and living in Communities'. Bij de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) is zij voorzitter van de Masterclass Kernversterking. Om voeling met de praktijk te houden, geeft zij ook advies aan de gemeentebesturen omtrent verdichting van het wonen, kernversterking, collectief bouwen en wonen.

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden