16

geWOONtebreker: Samen met burgers je woonbeeld hertekenen

12u10

Lokale besturen én inwoners staan voor grote woonuitdagingen. Zo moeten we anders omgaan met onze open ruimte en oplossingen vinden voor mobiliteitskwesties en uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt. Dit kan niet zonder ons woonideaal in vraag te stellen. Met geWOONtebreker wil de provincie Antwerpen lokale besturen ondersteunen om een mentaliteitswijziging op vlak van wonen op gang te brengen.

In deze sessie geven we inkijk in de impact van geWOONtebreker in twee landelijke gemeenten en laten je proeven van wat geWOONtebreker voor jouw gemeente kan betekenen. Deze gemeenten vertellen hoe hun traject vorm kreeg en welke acties ze nog plannen. Provincie Antwerpen licht het aanbod voor 2019 toe. Vanuit de transitieprioriteit Slim Wonen en Leven wordt momenteel bekeken welke leerpunten uit dit traject kunnen uitgroeien tot zinvolle acties inzake gedragsverandering op Vlaams niveau.

GeWOONtebreker is een traject waarin lokale besturen samen met hun inwoners op zoek gaan naar antwoorden voor de woonuitdagingen van morgen. Dit doen ze door het geijkte woonbeeld in vraag te stellen en de (lokale) bouwstenen voor het wonen van morgen te definiëren. Samen met jou denken we na over welke verandering in jouw gemeente noodzakelijk is voor een duurzaam woonbeleid. Na afloop van de sessie krijg je een inspiratiegids mee.

Sprekers

Maarten Horemans, afdelingshoofd Ruimte gemeente Nijlen,
Lies Aernouts, huisvestingsambtenaar gemeente Malle,

Dit is een sessie van onze partner Provincie Antwerpen

agemeenlogo-1-sdg_voices_20170119_3.jpgVVSG is  een 'SDG voice 2018'.
Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: Sustainable Development Goals_Dutch-11.jpg  Sustainable Development Goals_Dutch-13.jpg  Sustainable Development Goals_Dutch-17.jpg

 

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden