19

Hoe kan de Vlaamse ondersteuning van wijkontwikkeling beter?

14u00

Vandaag kan een lokale overheid door verschillende Vlaamse entiteiten ondersteund worden bij wijkontwikkelingen. Deze initiatieven hebben elk hun eigen focus en hun eigen sterke en zwakke punten.  In het kader van Slim Wonen en Leven bekijken vier van deze Vlaamse initiatieven samen of ze de lokale versterking van buurten naar een hoger niveau kunnen tillen. Deze  vier initiatieven zijn de stadsvernieuwingsprojecten, het dorpenbeleid, de instrumenten van de Vlaams Bouwmeester (zoals de open oproep en de pilootprojecten) en het atrium lerend netwerk.

Deze initiatiefnemers willen niet enkel van elkaar leren, maar ook van de lokale overheden en andere stakeholders horen welke barrières in de weg staan en welke succesfactoren ook in de andere trajecten kunnen worden toegepast. Vervolgens zal samen bezien worden voor welke gezamenlijke verbeterpunten specifieke tools ontwikkeld  kunnen worden.

In deze sessie zal vertrekkende van de feedback per initiatief gevraagd worden hoe u erdoor ondersteund zou willen worden.  Wat werkt en wat werkt niet en wat voor verbeteringsexperimenten zou u willen initiëren?

Spreker
Seppe De Blust, Endeavour/KUL

agemeenlogo-1-sdg_voices_20170119_3.jpgVVSG is  een 'SDG voice 2018'.
Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: Sustainable Development Goals_Dutch-11.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-17.jpg

 

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden