8

Onderhandelen om tot betere woonprojecten te komen

11u10

​Hoe kan de lokale overheid in dialoog treden met de ondernemers om via ruimtelijke ontwikkelingen en vastgoedprojecten niet enkel economische maar ook maatschappelijke meerwaarde te realiseren? Komen de lokale besturen tot meer ruimtelijke kwaliteit, goede verdichting en maatschappelijke meerwaarde door te onderhandelen met de projectontwikkelaars en de bouwpromotoren? Hoe onderhandel je als gemeente eerlijk met ontwikkelaar en bouwpromotor om te komen tot de gewenste duurzame woonontwikkeling?

Stefan Devoldere, voorzitter stadsatelier Oostende, vertelt ons het verhaal van slimme combinaties tussen publieke en private spelers rond woningen vanuit zijn ervaringen in Oostende

Danny Vaes, IOK, toont ons de aanpak in de Kempen en vertelt onder andere over een slim uitgekiend beloningssysteem.

Sprekers:
Stefan Devoldere, voorzitter stadsatelier Oostende
Danny Vaes, IOK

agemeenlogo-1-sdg_voices_20170119_3.jpgVVSG is  een 'SDG voice 2018'.
Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: Sustainable Development Goals_Dutch-11.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-17.jpg

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden