Marlies Marreel

​​Marlies Marreel is master sociaal werk en als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk aan de Hogeschool Gent. Hier werkt ze mee aan het multidisciplinair onderzoek PWO BLOK, een sociaal-ruimtelijk belevingsonderzoek en ontwerpend onderzoek naar de [B]etekenisgeving, [L]eefbaarheid en [O]ntplooiingskansen van [K]inderen en tieners in stapelbouw. Daarbij bouwt ze verder op werkervaring bij onderzoekscentrum Kind & Samenleving, waar ze meewerkte aan verscheidene onderzoeksprojecten met kinderen en jongeren. 

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden