Maarten Horemans

Maarten Horemans is afdelingshoofd Ruimte in de gemeente Nijlen. Hij co├Ârdineert de verschillende ruimtelijke beleidsdomeinen en tracht zo veel als mogelijk deze beleidsoverschreidend aan te pakken (ruimtelijke ordening, milieu, wonen, publieke ruimte, lokale economie, groenbeleid en patrimonium) Met een letterlijk ruime blik integreert hij inzichten uit diverse participatietrajecten, waaronder geWOONtebreker, in de gemeente. Hij staat vooral gekend omtrent zijn vernieuwde en gedurfde aanpak van diverse planningsprocessen.

'geWOONtebreker' is een traject waarin de provincie Antwerpen samen met lokale beleidsmakers, ambtelijke diensten, deskundigen en inwoners op zoek gaat naar antwoorden voor de woonuitdagingen van morgen. In Nijlen onderzocht men hoe wonen en verplaatsingsgedrag met elkaar verbonden zijn en welke aanpassingen in het wonen kunnen bijdragen aan meer duurzame verplaatsingen

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden