Luc Galoppin

​Luc Galoppin is directeur van Vicinia vzw. Hij heeft als organisatieveranderingsdeskundige 20 jaar ervaring opgebouwd in community development van teams en organisaties. Vanuit deze achtergrond raakte hij ook geboeid door vraagstukken op buurtniveau. Sinds 2017 tracht hij Vicinia uit te bouwen tot een kennisplatform voor buurten. Daarbij laat hij alle ingrediënten van community development en plaatsgebonden sociaal kapitaal aan bod komen.

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden