Lorin Parys


Lorin Parys (°1976, Leuven) zetelt sedert 2014 in het Vlaams Parlement namens N-VA. Hij is er voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

Lorin Parys is lid van de raad van bestuur van Centrummanagement Leuven vzw en Bednet vzw, een organisatie die langdurig zieke kinderen vanuit het ziekenhuis of thuis lessen laat volgen met hun klas via vernieuwende ICT-toepassingen.  In 2014 bracht hij het boek De Vergeetput uit, over kinderen in bijzondere jeugdzorg.

Lorin Parys studeerde Rechten aan de Université de Namur, de KU Leuven en aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Hij behaalde een LL.M. aan de New York University School of Law en een MBA aan de Vlerick School in Gent.

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden