Lies Aernouts

Lies Aernouts is huisvestingsambtenaar van de gemeente Malle. Ze was trekker van het geWOONtebreker in de gemeente. Lies heeft een blik op de toekomst, is alert voor kansen in nieuwe ontwikkelingen en is bovendien goed geworteld in Malle. 

'geWOONtebreker' is een traject waarin de provincie Antwerpen samen met lokale beleidsmakers, ambtelijke diensten, deskundigen en inwoners op zoek gaat naar antwoorden voor de woonuitdagingen van morgen. In Malle werd een jaar lang ingezoomd op kwalitatief verdichten: 'Hoe kunnen we onze open ruimte behouden en zelfs vergroten? Hoe kunnen we denser wonen in goed gelegen woongebieden en de kwaliteiten van het landelijk wonen versterken?'

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden