De beste burgemeester van de wereld droomt over wonen en leven in 2050

09u30

Willen we Vlaanderen leefbaar houden, dan zullen we klimaatbewust en energievriendelijk moeten leven. Om open ruimte te bewaren en onze ecologische voetafdruk niet te vergroten zullen we in de toekomst compacter en dichter bij elkaar  (moeten) wonen. Ondertussen is de superdiversiteit in de maatschappij een feit en moeten we er zorg voor dragen dat iedereen volop naar zijn mogelijkheden kan participeren aan de samenleving. Vlaanderen en de lokale besturen staan voor grote uitdagingen! Hoe willen we in 2050 het samen leven en samen wonen in onze Vlaamse steden en gemeenten organiseren? Hoe werken we daar nu al aan?  

Bart Somers, verkozen tot beste burgemeester van de wereld, vertelt ons zijn droom over wonen en leven in 2050 en geeft ons zijn visie hoe hij wij dat kunnen realiseren.

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden