Isolde Vandemoortele

​​Isolde Vandemoortele werkt bij Samenlevingsopbouw in wijk Broek. Ze is sociologe en sociaal-cultureel werkster van opleiding. Ze werkt meer dan 10 jaar rond wonen in Vilvoorde, zowel in de sociale huisvesting als met eigenaars. Ze heeft ervaring met het begeleiden van (beleids)participatie en het werken rond sociale en fysieke leefbaarheid met kwetsbare groepen. In het verleden was ze  docente bij sociaal werk aan Hogeschool Odisee Brussel en deed ze onderzoek naar cocreatieve processen met vrouwen groepen.

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden