Helmer Rooze

​​Helmer Rooze is transitiemanager van de transitieprioriteit Slim Wonen en Leven, één van de trajecten binnen  Visie2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen van de Vlaamse Regering. Slim Wonen en Leven wordt concreet gemaakt via het toekomstbeeld van een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven.  

Helmer Rooze is ook administrateur-generaal van Wonen-Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid. Wonen-Vlaanderen bevordert samen met haar partners kwaliteitsvol, woonzeker en betaalbaar wonen als grondrecht voor alle inwoners van Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbaren. Het agentschap bestaat uit de afdelingen Tegemoetkomingen, Woningkwaliteit, Woonbeleid en Toezicht. ​

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden