Gert Druyts

Gert Druyts is master in de geografie en sinds 2011 werkzaam bij IOK. Sinds 2014 is hij voor 25% gedetacheerd als duurzaamheidsambtenaar in de gemeente Rijkevorsel.

Binnen IOK werkt hij onder andere mee aan het Kempen2020-project dat 29 Kempense gemeenten ondersteunt bij het uitwerken van hun lokaal klimaatbeleid. Verder werkt hij ook mee aan regionale projecten van IOK rond klimaat, energie en biodiversiteit.

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden