12

Gelijke kansen op de private huurmarkt

12u10

​Discriminatie op de private huurmarkt is en blijft een probleem. Verschillende studies tonen dit aan. De kandidaat-huurder met een vreemde naam, de huurder die beroep moet doen op een huurwaarborg van het OCMW, de alleenstaande mama met twee kindjes, …. Ze hebben het niet makkelijk om een woning te vinden. Soms is de weigering expliciet, soms is ze subtiel.

In deze sessie maak je kort kennis met de antidiscriminatiewetgeving en hoor je meer over verschillende pioniersprojecten waarmee gemeenten gelijke kansen op de huurmarkt bevorderen. De stad Gent vertelt over haar aanpak met praktijktesten op de huurmarkt en W13 gaat in een regionaal samenwerkingsverband (14 OCMW's en CAW) de uitdagingen samen aan. Zij gaan dieper in op woongerichte oplossingen om de toegang tot een betaalbare en kwalitatieve (huur)woning voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren, door onder andere concrete projecten als woonclub en kracht.wonen op te zetten

Sprekers 
Sophie Vanonckelen, UNIA
Frank Philips, Stad Gent
Liesbet Mullie, W13, expert wonen
Emmelie Callewaert, W13, medewerker woonclub
agemeenlogo-1-sdg_voices_20170119_3.jpgVVSG is  een 'SDG voice 2018'.
Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: Sustainable Development Goals_Dutch-10.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-11.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-17.jpg

 

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden