Danny Vaes

​Danny Vaes is architect stedenbouwkundige en werkt als ruimtelijk planner en ontwerper bij IOK. Hij is vooral bezig met doordacht dorpen- en kernenbeleid via woonomgevingsplannen, masterplanning en ontwerpend onderzoek.

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden