22

Busnummer 9999, geen busnummer als een ander

15u25

Hoe bind je als stad de strijd aan met huisjesmelkerij? De lokale besturen beschikken over een heel aantal instrumenten, maar die zijn niet altijd zeer effectief. Om de druk op te voeren kiest de Stad Mechelen ervoor om vanuit verschillende beleidsdomeinen huisjesmelkers aan te pakken. Naast het instrumentarium, aangereikt door de Vlaamse Wooncode om de woonkwaliteit te bewaken, maakt de Stad ook gebruik van de handhavingstools die de Codex Ruimtelijke Ordening voorziet: aanmaningen, processen-verbaal en het toekennen van een specifiek busnummer moeten de druk opvoeren. Stad Mechelen legt tijdens deze sessie uit hoe ze te werk gaat, welke instrumenten ze hanteert en wat daar de specifieke effecten en resultaten van zijn.

Dit is een sessie van onze partner Stad Mechelen 

Spreker
Directie Integraal Stedelijk Beleid van de stad Mechelen

agemeenlogo-1-sdg_voices_20170119_3.jpgVVSG is  een 'SDG voice 2018'.
Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: Sustainable Development Goals_Dutch-11.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg Sustainable Development Goals_Dutch-17.jpg

 

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden