Bjorn Mallants

​​Bjorn Mallants is directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). Hij vertegenwoordigd VVH in de Vlaamse Woonraad en in de beoordelingscommissie. Tevens is hij voorzitter van het Vlaams overlegplatform sociaal wonen. Op Europees niveau is hij lid van de raad van bestuur van Housing Europe waar hij ook ondervoorzitter van het comité voor economische en financiële zaken is. Tot 2017 was hij ondervoorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ark.

Bjorn is (mede)-auteur van verschillende en boeken over sociaal woonbeleid zoals 'Een sociale woning huren bij een SHM' ; 'Bouwen aan morgen... op weg naar een brede sociale woonmaatschappij' ; 'Handboek Lokaal Woonbeleid' en 'Leidraad voor de bestuurders van een SHM'.

 

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden