Bart Velleman

​Bart Velleman (°1965, Antwerpen) is burgerlijk ingenieur en master in publiek management. Hij was raadgevend ingenieur in de woningbouw en leidinggevende van de dienst woontoezicht van de stad Antwerpen. Sinds 2016 is hij afdelingshoofd bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Huisvesting. Zijn afdeling Projectrealisatie zorgt voor de technische ondersteuning van de sociale huisvestingmaatschappijen in de realisatie van hun sociale bouw- en infrastructuurprojecten.

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden