Bart Somers

​​Bart Somers (°1964, Mechelen) is licentiaat in de rechten en heeft er al een lange politieke carrière opzitten. Sinds 1994 is hij gemeenteraadslid in Mechelen. Vanaf 2001 is hij onafgebroken burgemeester van Mechelen. In 2017 werd hij uitgeroepen tot de winnaar van de World Mayor Prize en bekroond 'als beste burgemeester van de wereld'.  

Heel die periode was en is Bart Somers ook politiek actief op Vlaams, Federaal en Europees niveau. Hij was minister-president van de Vlaamse Regering in 2003-2004, waarna hij vanaf 2004 afwisselend Vlaams en federaal volksvertegenwoordiger was. Sinds 2014 is hij fractievoorzitter van Open Vld, waarvan hij tevens 5 jaar voorzitter is geweest, in het Vlaams Parlement.  Sinds 2014 is Bart Somers lid van het Comité van de Regio's.

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden